Záchovná stomatologie

Ošetření zubního kazu

Zubní výplň („plomba“) je náhrada zubních tkání zhotovená přímo v ústech pacienta. Nahrazuje část zubu poškozené zubním kazem. Cílem je zhotovit funkční a estetickou náhradu co nejšetrnější ke zbylým zubním tkáním. Výplně zhotovujeme z fotokompozitní pryskyřice („bílá výplň“), amalgamu, vzácně ze skloionomerního cementu. Rozsáhlé zubní kazy destruující značnou část zubu lze ošetřit onlayí či overlayí, tedy náhradou zhotovenou v zubní laboratoři. Dbáme na maximální kvalitu a trvanlivost zhotovovaných náhrad. Ošetření probíhá vždy v lokální anestezii, tedy znecitlivění.

Je v současnosti nejmodernějším typem výplně, s níž lze dosáhnout dokonalé estetiky a funkce. Váže se na povrch zubu, čímž šetří zbylé zubní tkáně. Nevýhodou je časově náročný a technologický citlivý postup zhotovení. Vazba na zubní tkáně vyžaduje eliminaci vlhkosti z okolí (slina, krev), proto při zhotovení používáme koferdam – izolační blánu nasazenou na ošetřovaný zub.

Lze použít u zubních kazů malého rozsahu a využíváme ho zejména v situacích, kdy nelze kvalitně zajistit suché pracovní pole. Materiál se neváže na zubní tkáně, proto je při přípravě na výplň potřeba vytvořit retenci, aby se výplň ze zubu neuvolnila. Tím jsme obvykle nuceni odstranit zdravé zubní tkáně. Amalgam dále při tuhnutí mírně expanduje. Vzhledem k tomuto faktu a zejména nulové vazbě na zub hrozí prasknutí a odlomení zbytku zubu. Výhodou je kratší doba zhotovení a tedy i nižší cena.

Používají se především jako výplně v dočasném chrupu, případně jako dlouhodobě provizorní výplně stálých zubů (životnost spíše v řádu měsíců). Jsou náročné na zpracování, lze je zhotovit v barvě podobné zubu, ale nejsou dostatečně mechanicky odolné.

Je v podstatě polokorunka, kterou zhotovujeme na endodonticky ošetřené zuby nebo v případě velmi rozsáhlých zubních kazů destruujících velkou část zubní korunky. Zhotovují se v zubní laboratoři, poté se připevňují na povrch zubu podobným postupem jako fotokompozitní výplně. Tyto náhrady zhotovujeme z fotokompozitní pryskyřice nebo z keramiky. Výhodou je velmi dobrá estetika a funkce, nevýhodou vyšší cena vzhledem k časově náročnému postupu a zhotovení náhrady v zubní laboratoři.