Stomatochirurgie-Mikrochirurgie

Poskytujeme komplexní péči v oboru dentoalveolární chirurgie, implantologické chirurgie a ortodontické chirurgie.

Dentoalveolární chirurgie

 • Chirurgické a mikrochirurgické extrakce zubů
 • Chirurgické dokončení extrakcí
 • Ošetření komplikací chirurgických zákroků
 • Mikrochirurgická retrográdní endodoncie
 • Chirurgické ošetření kostních cyst a jiných patologií
 • Preprotetická chirurgie
 • Augmentační chirurgie

Implantologická chirurgie

 • Implantace
 • Augmentace kostní
 • Augmentace měkkých tkání
 • Sinus lift
 • Preimplantologická příprava

Ortodontická chirurgie

 • Ortodontické chirurgické ošetření retinovaných zubů
 • Kotevní mikrošrouby
 • Kortikotomie
 • Chirurgické extrakce nadpočetných zubů
 • Plastická mukogingivální chirurgie
 • Ortodonticko-chirurgické konzultace