UPOZORNĚNÍ

Vážení pacienti
! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR
ORDINACE !
Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných
prostředků. Ordinace funguje v nouzovém režimu. Proto je čekárna
uzamčená.
Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a
kontaktujte nás telefonicky. Tel.: 608 34 35 36 Toto platí i pro
příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím
prostředí.
Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i
elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě
zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.
Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na
přesný čas.
Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná
vyšetření, neprovádíme pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro
posudkovou činnost. (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky
na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.
Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť
z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel: 602 730 251 nebo
linku 112.
Kontakt pro akutní stomatologickou péči tel.: 776012380
Děkujeme za pochopení