Pokud se pacient nedostaví na objednaný termín

Vážení pacienti,

pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín k lékaři nebo na dentální hygienu, je třeba tuto skutečnost nahlásit nejpozději 48 hodin před objednaným termínem – nejlépe sms zprávou na tel 776 012 380.

Pokud se nedostavíte na objednaný a potvrzený termín, může Vám být účtována náhrada za tento termín 2000 Kč/hod.

Děkuji za Vaše pochopení!

Váš N-MED